DOMOVNÍ   ŘÁD

        Ubytování v soukromí „ Farma u Zoubků“

 

-  Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v celém

    objektu

 

-  Zákaz vstupu do objektu neubytovaným osobám

 

-  Vstup do pokojů a kuchyně pouze v přezůvkách

 

-  Zákaz používání vlastních topidel, varných konvic apod.

    na pokojích

 

-  Přechovávat domácí zvířata v prostorách ubytování je zakázáno

    kromě psů, jejichž pobyt je nutno dohodnout předem za poplatek.

    Do kuchyně a jídelny je psům vstup zakázán.

 

-  Noční klid je od 22:00 do 6:00 hod.

 

-  Žádáme návštěvníky, aby nemanipulovali s ovladačem topení

    a teplotu si regulovali termostatickou hlavicí u každého

    radiátoru

 

-  Při ukončení pobytu jsou návštěvníci povinni umýt a uklidit

   použité nádobí

 

-  V průběhu pobytu se obden vynáší koše, 1x týdně se uklízí

    a převléká ložní prádlo

 

-  Ubytovaní svým podpisem potvrzují, že si domovní řád

   přečetli, souhlasí s ním a berou na vědomí, že porušení

   domovního řádu je důvodem k okamžitému ukončení pobytu

   ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení zaplacené částky.